Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 250-256 och 259-266

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-21
Datum då anslag tas ner: 2023-01-12

Sekreterare: Rangeen Zakholy