Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-19

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-02
Datum då anslag tas ner: 2023-02-24

Sekreterare: Rangeen Zakholy