Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 20-42

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-01
Datum då anslag tas ner: 2023-03-23

Sekreterare: Rangeen Zakholy