Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 43-70

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-05
Datum då anslag tas ner: 2023-04-27

Sekreterare: Rangeen Zakholy