Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 58

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-23
Datum då anslag tas ner: 2023-04-14

Sekreterare: Rangeen Zakholy