Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 71-96

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-02
Datum då anslag tas ner: 2023-05-24

Sekreterare: Rangeen Zakholy