Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 97 - 123

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-30
Datum då anslag tas ner: 2023-06-21

Sekreterare: Rangeen Zakholy