Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 124-147

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-27
Datum då anslag tas ner: 2023-07-19

Sekreterare: Rangeen Zakholy