Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 202

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-08
Datum då anslag tas ner: 2021-06-30

Sekreterare: Alice Helander