Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 28-39

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-07
Datum då anslag tas ner: 2019-03-01

Sekreterare: Cattis Olsson