Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 58-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-17
Datum då anslag tas ner: 2019-05-09

Sekreterare: Patrik Skanser