Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 123-124

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-15
Datum då anslag tas ner: 2019-09-06

Sekreterare: Patrik Skanser