Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 144-145

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-13
Datum då anslag tas ner: 2019-10-05

Sekreterare: Patrik Skanser