Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-19

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-21
Datum då anslag tas ner: 2020-02-12

Sekreterare: Cattis Olsson