Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 20-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-06
Datum då anslag tas ner: 2020-02-28

Sekreterare: Cattis Olsson