Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 35-36

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-13
Datum då anslag tas ner: 2020-04-04

Sekreterare: Cattis Olsson