Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 111-112

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-12
Datum då anslag tas ner: 2020-09-03

Sekreterare: Cattis Olsson