Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 173-174

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-04
Datum då anslag tas ner: 2020-11-26

Sekreterare: Cattis Olsson