Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-2

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-22
Datum då anslag tas ner: 2021-02-13

Sekreterare: Alice Helander