Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 42-43

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-12
Datum då anslag tas ner: 2021-04-03

Sekreterare: Alice Helander