Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 35

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-10
Datum då anslag tas ner: 2022-03-04

Sekreterare: Alice Helander