Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 58-59

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-15
Datum då anslag tas ner: 2022-04-06

Sekreterare: Alice Helander