Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-2

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-16
Datum då anslag tas ner: 2023-02-07

Sekreterare: Rangeen Zakholy