Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 17 - 18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-10
Datum då anslag tas ner: 2023-03-04

Sekreterare: Rangeen Zakholy