Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 35-36

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-08
Datum då anslag tas ner: 2023-03-30

Sekreterare: Rangeen Zakholy