Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-27

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-01-18
Datum då anslag tas ner: 2019-02-09

Sekreterare: Cattis Olsson