Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 104-130

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-29
Datum då anslag tas ner: 2019-06-20

Sekreterare: Patrik Skanser