Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 49,54,55,56,65

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-22
Datum då anslag tas ner: 2019-03-16

Sekreterare: Maria Bly