Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§1-32

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-07
Datum då anslag tas ner: 2019-03-01

Sekreterare: Maria Bly