Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 33-67

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-28
Datum då anslag tas ner: 2019-03-22

Sekreterare: Maria Bly