Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§157-195

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-29
Datum då anslag tas ner: 2019-06-20

Sekreterare: Maria Bly