Tillkännagivande

Organ: IFN

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §215-216+224+228

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-13
Datum då anslag tas ner: 2019-07-05

Sekreterare: Maria Bly