Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 196-230

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-14
Datum då anslag tas ner: 2019-07-06

Sekreterare: Maria Bly