Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 245-286

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-04
Datum då anslag tas ner: 2019-09-26

Sekreterare: Maria Bly