Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 379-419

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-24
Datum då anslag tas ner: 2019-10-16

Sekreterare: Maria Bly