Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 420-466

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-06
Datum då anslag tas ner: 2019-11-28

Sekreterare: Maria Bly