Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 494-525

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-01-02
Datum då anslag tas ner: 2020-01-24

Sekreterare: Maria Bly