Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: Omedelbar justering av följande paragrafer §§ 46,58, 59, 60

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-21
Datum då anslag tas ner: 2020-03-14

Sekreterare: Emma Axelsson