Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 63-94

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-07
Datum då anslag tas ner: 2020-04-29

Sekreterare: Emma Axelsson