Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 126 - 168

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-03
Datum då anslag tas ner: 2020-06-25

Sekreterare: Emma Axelsson