Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 169-199

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-07-09
Datum då anslag tas ner: 2020-07-31

Sekreterare: Emma Axelsson