Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 234-261

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-06
Datum då anslag tas ner: 2020-10-28

Sekreterare: Emma Axelsson