Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 262-286

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-02
Datum då anslag tas ner: 2020-11-24

Sekreterare: Emma Axelsson