Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 290-321

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-02
Datum då anslag tas ner: 2020-12-24

Sekreterare: Emma Axelsson