Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 322-341

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-21
Datum då anslag tas ner: 2021-01-12

Sekreterare: Emma Axelsson