Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 26-55

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-08
Datum då anslag tas ner: 2021-03-30

Sekreterare: Emma Axelsson