Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 56-77

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-30
Datum då anslag tas ner: 2021-04-21

Sekreterare: Emma Axelsson