Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 78-102

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-04
Datum då anslag tas ner: 2021-05-26

Sekreterare: Emma Axelsson