Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 103-135

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-07
Datum då anslag tas ner: 2021-06-29

Sekreterare: Emma Axelsson