Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 136-157

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-24
Datum då anslag tas ner: 2021-07-16

Sekreterare: Emma Axelsson